Szervezetfejlesztési tréning

Szociális tréning fiatal felnőtteknek

A  konzorciumi partnerek közül  szociális  tréninget  tart  az  Esélyegyenlőségi  alapítvány  és a Betesda Alapítvány is. 30-30 fiatal részvételével a szabadidő hasznos eltöltése témakörben.

A Rákóczitelepi foglalkozások témavezetője:

Gazsó Brigitta pszichológus

A feldolgozott témakörök:

  • Le a rossz szokásokkal!
  • Mentális és fizikai egészségvédelem
  • Minőségi idő a családban
  • Szabadidő hasznos eltöltése

 

 

A Szentetornyai alkalmak előadója:

Petrovszki Mária

Szociális érzékenyítő tréning

A hátrányos helyzetet kiváltó társadalmi-kulturális okok között a nemi, az életkori, a gazdasági, a kulturális-etnikai és szubkulturális különbségekről beszélhetünk elsősorban, továbbá a másként viselkedést, másként gondolkodást vagy a különböző devianciákat és a infrastrukturális elszigeteltséget értjük alatta.A pályázati célcsoport tagjai – nők és férfiak vegyesen, 16-80 éves korig – igen sokszínű közösséget alkotnak, általában halmozottan hátrányos helyzetű cigány származásúak, ahol ezek a hátrányok a külső és belső akadályozottságból származó kölcsönös egymásra hatásából is erednek. A csoport mintegy fele már nyugdíjas korban lévő. Számukra nagyon fontos a „sikeres, aktív öregedés” néhány alapvető feltételének a támogatása: az egyén autonómiájának, identitásának megőrzése, megerősítése, a személyes kapcsolati háló minősége, a támogató hátterek megléte és az egyén közösségi aktivitása, produktivitása.

A csoport cigány származású tagjai

Jellemző többek között az alacsony iskolai végzettség, illetve a szakképzettség hiánya, a tartós munkanélküliség, szegénység, a származásból eredő kedvezőtlen pozíció, a szociális háló hiánya.Személyiségükre, viselkedésükre jellemző az alacsony önbecsülés, negatív énkép, önpusztító szokások, a negatív családi minták követése, a felmerülő nehézségek nem hatékony megoldásai (kevésbé reziliensek).

A cigány származású emberek személyes értékrendje, mentalitásuk és a szokásaik is nagymértékben eltérnek a megszokott, társadalmilag elfogadott értékektől, mindezek nehezítik a beilleszkedést, az elfogadottságot.

A csoport időskorú tagjai

A nyugdíjba vonulás, a kikerülés a munkából egy fejlődési krízis, hiszen az addigi strukturált napok, a kollégák, az elfoglaltság megszűnnek – az élet értelme tűnik el hirtelen. Veszteségek sorával kerülnek szembe. Szociális krízis is egyben, hiszen a jövedelmi viszonyaik is megváltoznak kedvezőtlen irányban. Miután kikerültek a munkából, fontos számukra az aktivitás, hogy találják meg azokat a tevékenységeket, amelyek által továbbra is hasznosnak érezhetik magukat – talán ez a legjobb recept arra, hogy nyugdíjba vonulás után az idősek ne magányosodjanak el és ne essenek depresszióba.

Az e két fő ismérv mentén szerveződő csoporttagok között tehát számos összefüggést találhatunk, hiszen más-más szempontból, de mindkét sajátság hátrány, és képes a társadalom perifériájára helyezni az egyént, mindannyian egyaránt átélhetik a „társadalmi haszontalanság” érzését. A nemzedékek közötti szolidaritás fenntartásában tevékeny (mentálisan és fizikailag is) öregkor nagyon fontos oda-vissza ható tényező.

A szociális érzékenyítő tréningen a résztvevők egy újfajta kommunikációs módot ismernek meg, amelyben eltűnik a frusztráció: nem okoz nehézséget beszélni, beszélgetni, mert az eszközök (a képek, a rajz) mindebben támogatják őket. Megtapasztalják az értő és empatikus figyelmet, amit a terapeuta rájuk fordít, és a munka közepe táján egymással is próbálják ezt alkalmazni, hogy végighallgatják a másik mondanivalóját úgy, hogy amennyiben reagálnak rá, ezt ne bántó módon tegyék.

 

Közösségi rendezvények, kirándulások

Poroszlói kirándulás

Kirándulás és közösségépítés

  1. április 30-án Poroszlóra a Tisza – tavi Ökocentrumba látogattunk. Öröm volt számunkra, hogy a szentetornyai és a rákóczitelepi hittanosokon kívül orosháziak is csatlakoztak kiránduló csoportunkhoz. Először egy sétahajózáson vettük részt, ahol idegenvezető kalauzolt bennünket. Sokan most ültek életükben először hajón. Ezután az Ökocentrum épületén belül található kiállítást néztük meg. A 2012-ben megnyílt létesítmény ámulatba ejtett bennünket. Ez a 21. századi épület alkalmas arra, hogy érdekfeszítően ismerkedhessenek meg a gyermekek a teremtett vízi világ élőlényeivel. A 3D-s moziban  egy, a helyi Tisza-tó élővilágát bemutató kisfilmet néztünk meg.

Mindkét kirándulás ingyenes volt. A buszköltséget, a belépőket és az étkezéseket pályázati pénzből fedeztük. A gyermekek és a fiatalok önerőből talán soha nem jutottak volna el ezekre a helyekre. Hálás szívvel gondolunk önzetlen segítőinkre is, akik természetbeli adományaikkal évek óta hozzájárulnak a kirándulók étkeztetéséhez. Bízom abban, hogy ezek az élmények megtanítják  hittanosainkat arra, hogy igazán tudják értékelni a  teremtett világ szépségét és hozzájárulnak ahhoz, hogy egymást kölcsönösen tisztelő keresztyén közösséggé formálódjunk.

 

Ópusztaszeri kirándulás

  1. október 27-én 30 gyermekkel és fiatallal, valamint felnőtt kísérőkkel meglátogattuk hazánk nemzeti emlékhelyet az Anonymus krónikájából ismert „első országgyűlés” feltételezett helyszínét. Az időjárásra nem lehetet panaszunk. Október végén nyári hőmérsékletet tapasztalhattunk. Reggel nyolckor indult a buszunk. Másfél órás út után megérkeztünk. Végigjártuk az emlékpark kiállítóhelyeit. Az első állomásunk a kör alakú központi múzeumépületben, a Rotundában volt. A Feszty-körképet ámulattal tekintettük meg. Mindannyiunk számára megelevenedett a honfoglalás kora. A Rotunda mellett, a tóparton elhelyezett Gátőrház a Tisza szabályozásának történetét, és az árvíz elleni védekezés eszközeit, a gátőr életét láthattuk. Egy terepasztal segítségével, fény- és hanghatásokkal kiegészítve az 1879-es szegedi nagyárvíz történetét is megismerhettük.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum tanyai és mezővárosi portáira betérve megelevenedett előttünk a két világháború közötti időszak. A szegedi nagytáj népi építészetét jól jellemző épületek között találtunk többek között napsugaras házat, tanyai iskolát, szélmalmot, iparos műhelyeket, postatörténeti kiállítást, borbély műhelyet, olvasókört befűtött kemencével, vagy működő szatócsboltot a régi idők édességeivel. A gyermekek ezeket is megkóstolhatták. Az ebéd a Szeri csárdában volt. Majd íjazás következet. Több-kevesebb sikerrel találtuk el a célt. A park központjában található király halomról szép kilátás nyílt az egész terültre. A dombról a gyermekek nagy örömmel gurultak le. Az Emlékparkban tett sétánk alkalmával, több szoborral és alkotással is találkoztunk. A Megyék Történelmi Szoborparkja 20 magyar uralkodónak, jeles személyiségnek állít emléket. Az Emlékpark legfontosabb szimbóluma a honfoglalás millenniumának tiszteletére állított Árpád-emlékmű, mely körül több nagyobb látogatóegységet különböztethetünk meg. A nap végén élményekben gazdagon térhettünk haza.

 

 

 

Társadalmi együttélést javítását segítő Közösségi rendezvényeink

 

Falunap Szentetornyán

A Szent László napi falunap nagy esemény Orosháza-Szentetornya városrész életében. Az Evangélikus Egyház, és a helyben működő közösségi szervezetek – Betesda Alapítvány, Magunkért-Egymásért Civil Egyesület – közös „ünnepe” ez, amely id. Antal László önkormányzati képviselő kezdeményezése és ötlete alapján immáron ötödik éve került megrendezésre 2019. június 29-én.

Az előző évi és az idei rendezvényünk is az EFOP 1.3.7‑17‑2017‑00096 pályázat keretében valósulhatott meg.

Fontos közösségépítő alkalom számunkra – az itt élők számára – ez a színes program-kavalkád. Fiatal és idős egyaránt jól érezheti itt magát korra-, nemre-, anyagi- és társadalmi hovatartozásra való tekintet nélkül.

A szervezésnél lényeges rendezőelvünk, hogy kultúra és szórakozás, egyházi és világi programok egyaránt szerepeljenek a repertoárban.

Ezen célok idei megvalósítását legnagyobb részt az EFOP-1.3.7-17 „Szentetornyai Integráció” pályázat segített. De nem szabad elfelejteni a segítő szándékú önkéntesek munkáját sem. Ki, miben tudott – segített. Köszönet illeti azokat, akik idejüket, fáradtságukat, tehetségüket áldozták a közösségi program sikeres megvalósítása, lebonyolítása érdekében.

Sikeres volt a rendezvény, a jelenléti ívek tanúsága szerint több mint 140-en vettek rajta részt. Nagy szó ez egy alig 2500-as lélekszámú településrészen!

A nap megnyitóját megtisztelte Dávid Zoltán Orosháza város polgármester is. A megnyitóbeszédek után Laczki János evangélikus- és Szalkay Róbert református lelkészek tartottak ökomenikus áhitatot. A gyermekeket arcfestés, cukorágyú, buborékeső, népi játékok várták. A felnőttek számára tánc és zene, valamint játékos feladatok biztosították a szórakozást.

Az idei volt az első, hogy országos hírű könnyűzenei előadókat is meg tudtunk hívni. Délután Matyi és a hegedűs szórakoztatta a nagyérdeműt. Háromszor is visszatapsolták őket és a ráadásszámok után a közös fényképezkedések és autogramkérések sora sem maradhatott el. Ilyen rangos előadók meghívására pályázati támogatás nélkül aligha jutott volna lehetőségünk.

Hála a pályázatnak 140 embert tudtunk meleg-étellel is megvendégelni. Az apróságoknak pedig a nap folyamán többször édességet szóró „cukorágyú” okozott kedves meglepetést.

Fokozta a közösségi élményt a házi-sütemények, házi-pálinkák valamint a csülökpörkölt-főző verseny, melyre közel 10 baráti-családi csapat nevezet.

Örömmel tölt el bennünket szervezőket, hogy az együvé tartozás megélésének élményéhez juttathattuk településrészünk lakóit. Köszönjük a Karaunosz Projektfejlesztő Kft-nek a szervezést és az EFOP 1.3.7-17 pályázatnak az anyagi támogatást.

ifj. Antal László
projektmenedzser

 

Falunap Rákóczitelepen

 

A tizenkettedik alkalommal tartotta meg az Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány 2018. szeptember 22-én a Rákóczi fesztivált Orosháza-Rákóczitelepen. A rendezvényen újra együtt lehetett, együtt szórakozhatott Rákóczitelep apraja-nagyja.

Rákóczitelepen, ha szeptember vége közeledik egyre nagyobb az izgalom, hisz tudják, hogy minden évben ez időtájt rendezik a Rákóczi Fesztivált.

Kissné Tarján Katalin köszöntője után Dávid Zoltán polgármesterés Fejes Róbertné alpolgármester  köszöntötte a településrész lakóit.

A hagyományokhoz híven idén is átadták a “Rákóczitelepért” Emlékplakettet. Az idei kitüntetett Puskás Tiborné Farkas Julianna, nyugalmazott pedagógus.

 

A műsorfolyamot a Rákóczitelepi Nyugdíjas Klub dalárdája nyitotta. Az idősebbek után a legfiatalabbak következtek. A Bácska utcai óvodások műsorának tapsolhatott a nagyérdemű. E közben már zajlott a bográcsos-főző verseny és melegítettek a csapatok a kispályás focibajnokságra. Bármerre néztünk, mindenütt jókedvű, egymással beszélgető, egymásnak örülő embereket láthattunk.

A szervezők erre a napra gazdag programmal készültek a felnőttek és a gyerekek számára is.  A Harangos Néptánc Együttes műsorát nézhették, Tapsolhattak Béres Enikőnek, Komáromi Pistinek. A gyerekeknek játszott a Mandula színház, de ott volt számukra a játszóház, az ugrálóvár, a hagyományos népi játékok sokasága a kosaras, kézi hajtású körhintával, sőt az Orosházi Íjász Egyesület tagjainak felügyelete és irányítása mellett az íjászkodást is kipróbálhatták. Az Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány konzorciumi tagként részt vesz az Orosházi Evangélikus EgyházközségEFOP-1.3.7-17-2017-00096 „Szentetornyai integráció” című pályázatban.

 

 

 

Szentetornyai integráció EFOP-1.3.7-17-2017-00096

A kedvezményezett neve: Orosházi Evangélikus Egyházközség

Konzorciumi partnerek: Esélyegyenlőséget Biztosító Alapítvány az Orosháza-Rákóczitelepi Általános Iskola Tanuló Támogatására, Betesda Alpítvány – Orosháza
Projekt címe: Szentetornyai Integráció
Azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-0096

Támogatás összege: 30.552.340 Ft

A projekt 100%-ban ez Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával valósul meg!

Tervezett befejezés: 2019. december 31.

Projekt bemutatása, tevékenységeink:

Szemléletformálás
Társadalmi együttélés javítását segítő közösségi rendezvényeink
Közösségi rendezvények, kirándulások
Szociális tréning fiatal felnőtteknek
Táboraink
Szervezetfejlesztési tréning

Táboraink

 

Napközis tábor 2018.07.02-06.

Orosháza-Gyopárosfürdő; Szegedi vadaspark; Makói kalandpark

 

Program: Gyopárosfürdő-fürdés, bibliaóra

Szegedi vadaspark-állatkerti látogatás, játszótér.

Makói kalandpark: Sok-sok játék, erőpróba.

A programban 30 fiatal vett részt 5 kísérővel

A gyermekek és a fiatalok önerőből talán soha nem jutottak volna el ezekre a helyekre. A pályázat segített finanszírozni az útiköltséget, a belépőket és az étkezéseket. Hálás szívvel gondolunk önzetlen segítőinkre illetve azokra is, akik természetbeli adományaikkal évek óta hozzájárulnak a kirándulók étkeztetéséhez. Bízom abban, hogy ezek az élmények megtanítják hittanosainkat arra, hogy igazán tudják értékelni a teremtett világ, a természet szépségét. Hozzájárulnak ahhoz, hogy egymást kölcsönösen tisztelő keresztyén közösséggé formálódjunk.