Kutatási témák, kérdések

Leggyakoribbak a családfa-kutatók. Anyakönyveket használnak leginkább. Az első, u.n. Vegyes anyakönyv (1744-1786) máig is városunk legértékesebb dokumentuma, mert idetelepülésünk egyedüli hiteles leírását tartalmazza. Anyakönyvi érdekesség az Eljegyzések és móringolások könyve (1788-tól), amely a megszokott adatokon túlmenően is sokféle információt tartalmaz a bejegyzettekről. Érdekes a Katonai személyek anyakönyve (1830-tól), A kitértek, betértek, áttértek anyakönyve is.

Gyülekezettörténeti adatok a jegyzőkönyvekben találhatók. Egyházközségi és esperességi jegyzőkönyveket őrzünk 1818-tól. Négy canonikai jegyzőkönyvünk is van. A településünk múltjáról is érdekes adatokat tartalmazó kötetek ezek, pl. 1848-49. év eseményei, védett épületek eredetéről, stb.

Az iktatott iratok, mellékletek /a XX. századból/ fontos adatokkal egészítik ki ezt a sort. A jegyzőkönyvi anyag hitelesítőit tartalmazzák. Ehhez csatlakoznak az iskolatörténetre vonatkozó iratok. További adatok találhatóak iskolai évkönyvekben.

A háztartási iratok is fontos elemei a gyülekezet történetének. A legapróbb történésekről is találunk adatot – az építkezéstől a levélbélyeg vásárlása lelkészválasztás tárgyában kiadásig. 1820-tól vannak idevonatkozó köteteink.

Személyekre vonatkozó adatokat /XX.század/ a nyomtatványok, irathagyatékok, évkönyvek, magániratok tartalmaznak. Ezt kiegészítik a helyi és gyülekezeti kiadványok is.

Az Orosháza melletti gyülekezetek anyakönyvi másolatait is elhelyeztük itt, a kutatók számára. Egyéb anyagukat a gyülekezetek őrzik.

Az egyházmegye iratait 1959 előtti anyagát Koszorús Oszkár esperes átadta az Evangélikus Országos Levéltárnak. Az ezt követő iratokat őrizzük itt. Jelentősebbek az iktatott iratok, lelkészi jelentések, számadási iratok.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.