TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00047 – Hajnal Óvoda felújítás 2022 Projekt

TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00047 –

Hajnal Óvoda felújítás 2022 Projekt

Kedvezményezett neve:

Orosházi Evangélikus Egyházközség

Szerződött támogatás összege:

300 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

Jelen projekt tárgya az 5900 Orosháza, Hajnal u. 7. (2962/3 hrsz.) szám alatti Az Orosházi Evangélikus Egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, férőhelybővítéssel nem járó óvodai épületének korszerűsítése. Az óvoda az 1970-es években épült, 1978-ban nyitotta meg kapuit. Kétszintes, 6 csoportszobás épület. Az óvodaépület folyamatos karbantartását az állagmegóvás szempontjait szem előtt tartva évről évre kisebb-nagyobb felújításokkal, korszerűsítésekkel végzik. Az elmúlt években került sor a külső nyílászárók cseréjére és az épület szigetelés-vakolására, amit intézményi önerőből valósítottak meg. Az épület belő állapota tiszta, rendezett, de felújításra szorul. Elavult a fűtési rendszer és az áramhálózat, túlterhelés esetén gyakran le is kapcsolódik az áram az épületben. Az épület nincs klimatizálva, ezért a nyári időszakban nagyon felmelegszik, ami nehezíti a gyermekek komfortérzetének biztosítását és a dolgozók munkakörülményeit. A színvonalas nevelőmunka megvalósítását nehezíti a tornaterem, vagy tornaszoba hiánya. Az óvodapedagógusok a csoportszobákban tartanak mozgásos tevékenységeket, foglalkozásokat, kicsi helyigényű, kismérető eszközök használatával. Az épület belső felújítása indokolttá teszi a gyermekmosdók felújítását is. A szaniter eszközök elavultak. Korábbi csőtörések, vízszivárgások miatt a burkolatot, fali csempéket többször pótolni kellett, ezért nem egységesek. Az óvoda épülete földszint + emeletes, lapostetős 30-as blokktégla falazatú épületben a bővítés előtti állapotában az óvoda helyiségei találhatók. Az épület északi homlokzatához történő bővítéssel – mely áll a földszinten egy tornaszoba, egy foglalkoztató, egy szertár, egy Akadálymentes mosdó, egy WC-ből mosdóval, valamint egy szülői fogadó helyiségből, emeleten egy közlekedő, nevelői szoba és négy foglalkoztató helyiségből -, igényeiknek megfelelőbb épület létesítése a cél. Bővítéssel egy időben megvalósul a bővítmény homlokzati hőszigetelése, illetve a bővítmény, valamint a meglévő épületrész lapostető víz- és hőszigetelése. A progjekt keretében, korszerű energiatakarékos központi fűtési rendszer megvalósítása a cél.. Gépészeti korszerűsítés során kiépítésre kerül a létesítmény klímarendszere is. Teljes egészében felújításra kerül az épület gyenge és erősáramú elektromos rendszere, ezzel egyidejűleg a lapostetőn elhelyezésre kerülő napelemekkel egy 25,38 kW beépített teljesítményű megújuló energiát termelő rendszer és új villámvédelmi rendszer kerül kiépítésre. Megvalósul az épület akadálymentesítése, a főbejárat előtt mozgáskorlátozott parkoló kerül kiépítésre, az épület bejáratánál épülő rámpa lehetővé teszi az épületbe történő akadálymentes bejutást, az épületben mozgáskorlátozott mosdó helyiség kerül kialakításra. A meglévő idomacél betétes kerítés és kapuzatok felújításra kerülnek.

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

A tervezett fejlesztés fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok életminőségének javítása, a gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése, ezen kívül a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló intézményi infrastruktúrában fennálló jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását ezen különbségek felszámolására.

A projekt elsődleges célja az óvodai nevelés feltételeinek javítása, valamint a működtetés gazdaságosságának javítása.

Átfogó cél: térségben élő kisgyermekeket nevelő családok számára a minőségi neveléshez való egyenlő esély és hozzáférés biztosítása. A megvalósuló infrastrukturális fejlesztéssel színvonalas, minőségi nevelés feltételei biztosítottak lesznek Orosházán és vonzáskörzetében élő gyermekek számára.

A célok megvalósításához felújított terekre, biztonságos, életkornak megfelelő helyiségekre van szükség. A projekt megvalósításával új, korszerű környezetbe járhatnak a gyerekek óvodába.

A projekt eredményeként nőhet azon családok száma, akik a gyermek biztonságos napi elhelyezésének tudatában munkába állhatnak, a gyermeket vállaló anyák pedig nappali képzésben vehetnek részt, növelve potenciális munkaerő piaci esélyeiket, segítve a helyi gazdaság fejlődését. Az így létrejövő keresetnövekedés javítja a család életkörülményeit. A családok javuló életkörülményei több lehetőséget adnak a szülők számára a helyi közösségi életben való aktív részvételre, a környezetük formálására, növelve kötöttségüket, identitástudatukat.

Vállalt műszaki-szakmai eredmények:

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, szakmai célok teljesülésére teszünk vállalást:

1. Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezkedését biztosító férőhelyek száma 180.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.05.31.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.