TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00047 – Hajnal Óvoda felújítás 2022 Projekt

TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00047

Hajnal Óvoda felújítás 2022 Projekt”

Kedvezményezett neve: Orosházi Evangélikus Egyházközség

Konzorciumi partner: Békés Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Szerződött támogatás összege: 388 499 143 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás kezdete: 2021.09.01.

Fizikai befejezési dátum: 2023.07.31.

A projekt megvalósult műszaki, szakmai tartalma:

Jelen projekt tárgya az 5900 Orosháza, Hajnal utca 7. szám alatti, az Orosházi Evangélikus Egyházközség tulajdonában és fenntartásában lévő Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, óvoda épületének teljeskörű korszerűsítése és bővítése volt, amelynek köszönhetően immár a XXI. századi követelményeknek megfelelően működhet az óvoda.

2022. májusában a Kormány 1005/2016. (I. 18.) számú határozatával további 88 499 143 Ft-tal támogatta a projekt sikeres megvalósítását, így összesen 388 499 143 Ft-ból újult meg a Hajnal utcai óvoda.

A projekt keretében energetikai fejlesztésekre került sor, megújult a villamoshálózat, korszerűsödött a fűtési rendszer, új kazán, csőrendszer, radiátorok kerültek beépítésre, valamint hűtő-fűtő VRV rendszer, melyet napelemek működtetnek. Emellett cserélődtek a belső burkolatok, a belső nyílászárók és megújult a csoportszobák berendezése is. A bővítésnek köszönhetően az óvoda épület 260 négyzetméternyi területtel bővült, itt helyezkedik el a tornaterem. Ebben az épületszárnyban találhatók még az új fejlesztőszobák, amelyek komfortosabb lehetőséget nyújtanak a tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások megtartására. Mindmelett megvalósult az óvoda épületének akadálymentesítése is.

A beruházás 180 meglévő, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhely fejlesztéshez járult hozzá. (A projektben férőhelybővítés nem történt.)

A projekt célja:

A projekt elsődleges célja az óvodai nevelés feltételeinek és a működtetés gazdaságosságának javítása, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása volt, az Orosházán és vonzáskörzetében élő kisgyermekeket nevelő családok számára a minőségi neveléshez való egyenlő esély és hozzáférés biztosításával.

A projekt elvárt eredményei:

A projekt eredményeként nőhet azon családok száma, akik a gyermek biztonságos napi elhelyezésének tudatában munkába állhatnak, vagy a gyermeket vállaló anyák pedig nappali képzésben vehetnek részt, növelve potenciális munkaerő piaci esélyeiket, segítve a helyi gazdaság fejlődését. Az így létrejövő keresetnövekedés javítja a család életkörülményeit. A családok javuló életkörülményei több lehetőséget adnak a szülők számára a helyi közösségi életben való aktív részvételre, a környezetük formálására, növelve kötöttségüket, identitástudatukat.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.