Kutatási segédletek

A levéltári kutatást segédletek (jegyzékek) teszik lehetővé.

Nyomtatott segédletek: A Magyarországi Evangélikus Egyház levéltári anyagának fondjegyzéke, szerk. Nagy Lajos (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei 3. 44-45.p.)

Ki kicsoda az egyházi levéltárakban? szerk. Lakatos Andor, Kalocsa, 2003. Orosházi Evangélikus Gyülekezeti Levéltár -74-75.p.

Koszorús Oszkár: Az orosházi evangélikus egyház gyűjteményeiről (Békési Élet 1985/4.sz. 470-472.p.)

Benkő István: Az orosházi evangélikus levéltár fond- és raktári jegyzéke (kézirat, 1972)

A kéziratos jegyzék után 1996-ban számítógépes iratjegyzék készült.
Kéziratos jegyzékek is a levéltári anyag egészéről rendelkezésre állnak. A jegyzékek a levéltári anyag szerkezetében, dossziékban vannak lefűzve. Az újabb jegyzékeket, nyilvántartásokat már számítógépen készítettük, a teljes gyűjteményről. Egyes fontosabb anyagokhoz darabszintű jegyzékek készültek. Az anyakönyvek kutatását kéziratos és számítógépes regiszterek segítik, a kezdetektől 1895-ig terjedő időszakra.
A könyvtárról, folyóiratokról számítógépes katalógus készült.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.