A levéltár története

Anyakönyveket 1744-től – az alapítás napjától- őrzünk. Jegyzőkönyvet, számadásokat csak 1818-tól találunk. Egyéb iratok csak a XIX. század utolsó negyedéből maradtak fenn.

Már az 1836. évi kánonszerű látogatás jegyzőkönyve is szól a levéltárról: anyakönyveket, jegyzőkönyveket, számadásokat, leltárakat a lelkészség kezeli. Az anyakönyveket a templomban, a többi feljegyzést a parókián őrzik.

Az egyházi ingatlanok elvétele után a felgyülemlett iratanyag elhelyezése nem volt megfelelő: 1989-ig a templom karzatán tárolták a ritkábban használt köteteket. Többszöri költöztetést követően – az egyházi hivatal épületének visszaadásakor – került a jelenlegi helyre. 1994 őszétől részmunkaidős gyülekezeti levéltárosként alkalmaztak. Ekkor kezdtem meg az igen megviselt iratok számbavételét, rendezését, Vető Béla, az EOL igazgatójának útmutatása alapján. Rendezettsége középszintű.

Jegyzék 1971/72-ből maradt ránk, írógéppel készített, Benkő István lelkész állította össze. 1996-ban, majd 2002-ben készült egy bővített iratjegyzék, majd 2004-ben részletes fondjegyzéket készítettem, számítógépen.

1999-ben elnyertük a nyilvános magánlevéltári minősítést, azóta pályázati formában jelent?s támogatást kaptunk a NKÖM-től és az NKA-tól minden évben.

A nedves épületet 2011-ben alászigetelték, újraburkolták. A berendezés cseréje is megtörtént: a raktárban anyakönyvi polcok, Salgó állványok vannak, a kutatóterembe új bútorzat került. A levéltár helyiségeit füst- és mozgásérzékelők védik, valamint az ablakokon fémrácsok is vannak. Számítógépekkel, fénymásolóval, mikrofilm-olvasóval, szkennerrel rendelkezünk. A kutatók számára is biztosított az internet elérés lehetősége.

A pályázatok segítségével mikrofilmeztettem – az anyakönyveket napjainkig. Az idetelepülők eredetére vonatkozó mikrofilmeket vásároltam, valamint a város többi gyülekezetének anyakönyvi mikrofilmjét is beszereztem, 1895-ig. Az anyakönyveinkről xeroxokat vettem, köttettem – ezeket használják a kutatók. Anyakönyveket restauráltattam, sok kötet javító köttetését végeztettem el. Digitalizálni kezdtünk, jegyzőkönyveket, régi orosházi evangélikus újságokat, fényképeket.

A levéltári anyag további részének darabszintű feldolgozása és a digitalizálás munkája a jövő feladata.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.