Püspöki körlevél

Az evangélikus egyház püspöki tanácsa körlevelet adott ki a jelenlegi járványhelyzetben

Maszkviselésre és az oltás felvételére kérik a testvéreket

Az aláb­bi­ak­ban tel­jes ter­je­del­mé­ben kö­zöl­jük a püs­pö­ki ta­nács 2021. ok­tó­ber 26-án kelt leg­újabb pász­tor­le­ve­lét.

Ma van a reformáció második nemzedékéhez tartozó lelkész, Philipp Nicolai emléknapja. Nevéhez fűződik énekeskönyvünk két korálja, sokak szerint a legszebbek (és a leghosszabbak). A 361. és a 493. szövege és dallama egyaránt tőle származik. Utóbbi a régi fordításban így kezdődött: „Vigyázzatok, azt kiáltják / Az őrállók, s zengjen imádság.”

Egyházunk őrállóiként szólunk most gyülekezeteinkhez és intézményeinkhez. Istennek hála, az elmúlt hónapokban a járvány hatásait nem éreztük annyira, lehetőség volt ünneplésre, együttlétre. Most az óvatosság kora jön el.

Ismételten kérünk mindenkit, hogy a zárt helyen tartott alkalmakon viseljen maszkot. Aki most gondolkodik a következő oltás (vagy akár a legelső) felvételén, tegye meg!

Az idézett ének utolsó felszólítását is vegyük komolyan: zengjen az imádság az egyház megújulásáért, a közösségek megerősödéséért, a teremtett világért, a járvány végéért, a betegekért, gyógyítókért, hozzátartozókért, valamennyiünkért!

Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök
Kondor Péter püspök
Szemerei János püspök

Budapest–Győr, 2021. október 26.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.