A 2020. év igéje

Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! (Mk 9,24)

Forrás: Útmutató, szöveg: Fabiny Tamás
https://www.evangelikus.hu/hiszek-segits-hitetlensegemen-mk-924

Egyszer – talán éppen a bibliaolvasó Útmutató aznapi igéje alapján – a kánaáni asszony történetéről tartottam áhítatot. Ő ezekkel a szavakkal fordult Jézushoz: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” (Mt 15,22) Amikor Jézus távolságtartón azt mondja neki, hogy ő csak Izrael házának elveszett juhaihoz küldetett, és nem jó a gyermekek kenyerét odadobni a kutyáknak, akkor a kétségbeesett asszony így érvel: De hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek uruk asztaláról hullanak!

Jézust valósággal lefegyverzi ez az állhatatosság, és ezt mondja neki; „Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” A leányka pedig még abban az órában meggyógyult. Igemagyarázatomban akkor azt mondtam, hogy nincs szívszorítóbb helyzet, mint amikor egy édesanya aggódik beteg leányáért. Aztán rá kellett jönnöm, hogy talán mégis van: amikor egy édesapa aggódik beteg fiáért.

Nemcsak saját tapasztalatból mondtam ezt, hanem egy másik újszövetségi történet alapján is. Az Útmutató 2020-as igéje éppen ennek az elbeszélésnek a csúcspontja. Itt egy beteg gyermekről olvasunk, akit a rémült apa visz Jézushoz. Amikor a Mester azt mondja neki, hogy „Minden lehetséges annak, aki hisz”, akkor szakad ki belőle ez a kiáltás: „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” Micsoda paradoxon van ebben a mondatban! Talán ez Ady Endre Hiszek hitetlenül Istenben című versének forrásvidéke is: Az ütős kezdősor után tanulságos a folytatás is:

„Mert hinni akarok,

Mert sohse volt úgy rászorulva

Sem élő, sem halott.”

Bizonyos bűnbánat is megjelenik a versben,hiszen „lekacagott szavak”-nak nevez olyan fogalmakat, mint szépség, tisztaság és igazság. Az ő felkiáltásában azonban nem az apának a fiáért való aggódása szólal meg, hanem saját szenvedése: „Hiszek Krisztusban, Krisztust várok, / Beteg vagyok, beteg.

A két bibliai elbeszélés nyomán láthatjuk, hogy őket mennyire személyesen magunkra alkalmazhatjuk. Rólunk van szó bennük. Rólunk és az élő Istenről, aki hitetlenségünket hitté tudja formálni.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.